dhr. D. Gorsse

22 augustus 2021
10:00 tot 11:00

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

22 augustus 2021
10:00 tot 11:00
Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

Op dit moment kunnen maximaal 45 - 60 mensen zich aanmelden om bij onze kerkdienst aanwezig te kunnen zijn via de mail: aanmeldendienst@veggoes.nl

tot zaterdagmiddag 17.00 uur. We zijn echter gebonden aan een maximum aantal bezoekers. Het kan daardoor voorkomen dat u op een wachtlijst terecht komt.

U krijgt hierover via e-mail bericht. Wanneer er afmeldingen komen, kunnen onze vaste bezoekers dit lezen in het BelthelNieuws of ze de dienst toch nog

kunnen bijwonen. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich vanaf donderdag voorafgaand aan de zondagse dienst aanmelden via

aanmeldendienst@veggoes.nl. Ook bestaat de mogelijkheid dat u op de wachtlijst van de week daarop wordt geplaatst. Tijdens onze diensten houden we ons

aan een gebruiksplan.  Voordat u onze kerkdienst bezoekt, vragen wij u om kennis te nemen van de inhoud. Wanneer u liever onze kerkdienst via internet

bezoekt, kunt u meekijken -en luisteren via kerkdienstgemist - VEGGoes.

 

Graag willen we de collectes voor onze gemeente onder uw aandacht brengen. U kunt geven met GIVT of via de bank.

De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Els van Teijlingen - Oeganda.

Bestemming

Bankrekeningnummer

Diaconie

NL 17 RABO 0380 5355 99

Kerk en Dienst

NL 41 RABO 0380 5213 93 

Bouwfonds

NL 76 RABO 0166 3532 99 


Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website