Ds. P.A. Broere - jeugddienst

30 januari 2022
10:00 tot 11:00

Deze dienst is een jeugddienst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Bethelband.

30 januari 2022
10:00 tot 11:00
Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie

Deze dienst is een jeugddienst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Bethelband.

- We kunnen tijdens de erediensten 80 personen in de kerk verwelkomen
- vragen we u zich aan te melden via het inmiddels bekende mailadres: aanmeldendienst@veggoes.nl

(indien er meer dan 80 aanmeldingen zijn, zal u gevraagd worden de dienst digitaal te volgen)

u kan zich ook aanmelden via telefoonnummer 06 – 17 37 82 49;
- tijdens de dienst vragen wij u ingehouden te zingen;
Elementair onderdeel van het ‘kerk zijn’ is dat we iedereen welkom willen heten en niemand buitensluiten.

De deuren van de kerk moeten open staan ook voor degenen die niet aan de 3G-regels willen of kunnen voldoen

(GGD getest, gevaccineerd of pas corona gehad). Daarnaast hebben we ook de verplichting om te zorgen voor de gezondheid

van onze broeders en zusters. En dat kan een spanningsveld met zich meebrengen.
Als u deel wilt nemen aan activiteiten binnen de gemeente en u voldoet niet aan de 3G-regels:

wilt u dan maximaal 48 uur voorafgaand aan de deelname een zelftest doen?

Wij zullen u NIET bevragen op de manier waarop u uw verantwoordelijkheid neemt: vertrouwen is het sleutelwoord.
Voor de jeugd in onze gemeente sluit dit min of meer aan op wat de scholen vragen: test jezelf regelmatig.
Verder blijven de inmiddels bekende basisregels van toepassing, zoals het gebruik van mondkapjes in het kerkgebouw 

alsmede het houden van 1,5 meter afstand

Indien u symptomen heeft, een positieve zelftest heeft of in quarantaine zit: blijf dan thuis en blijf digitaal betrokken bij de gemeente.
 

U  kunt u meekijken en luisteren via kerkdienstgemist - VEGGoes. 

Tijdens onze diensten houden we ons aan een gebruiksplan. 

Voordat u onze kerkdienst bezoekt, vragen wij u om kennis te nemen van de inhoud.

Graag willen we de collecte voor onze gemeente onder uw aandacht brengen.

We hebben één collecte per week. Deze keer is de collecte bestemd voor de VEJO.

U kunt geven met GIVT of via de bank.

Bestemming

Bankrekeningnummer

Diaconie

NL 17 RABO 0380 5355 99

Kerk en Dienst

NL 41 RABO 0380 5213 93 

Bouwfonds

NL 76 RABO 0166 3532 99 


Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie