dhr. J. van den Hoek

9 oktober 2022
10:00 tot 11:00

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

9 oktober 2022
10:00 tot 11:00
Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

Op hoofdlijnen komt het erop neer dat we de diensten weer gaan vieren zoals we dat gewoon waren. Voorlopig zullen er nog wel een beperkt aantal maatregelen intact houden:

  • het vak aan de zijde van de Tulpstraat zal een 1,5 meter vak zijn (dat wil zeggen dat er hier nadrukkelijk 1,5 meter afstand gehouden moet worden). De personen die in dit vak plaatsnemen kunnen na afloop van de dienst het gebouw verlaten via de Tulpstraat;
  • het zal weer mogelijk worden om koffie te drinken na afloop van de dienst, echter voor maximaal 50 personen (er zullen net zoveel stoelen beschikbaar zijn);
  • de ‘lege tussenbanken’ zullen nog blijven, maar mocht het nodig zijn dan zullen deze in het middendeel en aan zijde van de Violenstraat ook gevuld gaan worden.

Er zijn dus geen verplichte mondkapjes en aanmeldingen meer. Wel blijven we een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Mocht u klachten hebben? Volg dan de dienst vanuit huis. Wij gaan ervan uit dat een ieder in het kerkgebouw, voor zover ze niet voldoen aan 3G, een zelftest heeft gedaan (minimaal 48 uur voorafgaand aan het bezoek aan het kerkgebouw).

Ondanks dat de maatregelen steeds meer verdwijnen weten we ook dat corona nog niet weg is. Dus laten we als gemeente blijvend aandacht houden voor degenen die door corona geraakt worden. Laten we ook voor hen bidden.

U kunt meekijken en luisteren via kerkdienstgemist - VEGGoes. 

Graag willen we de collecte voor onze gemeente onder uw aandacht brengen.

We hebben één collecte per week. Deze keer is de collecte bestemd voor Kerk en dienst.

U kunt geven met GIVT of via de bank.

 

Bestemming

Bankrekeningnummer

Diaconie

NL 17 RABO 0380 5355 99

Kerk en Dienst

NL 41 RABO 0380 5213 93 

Bouwfonds

NL 76 RABO 0166 3532 99 


Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie