ds. P.A. Broere - HA

12 februari 2023
10:00 tot 11:00

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

12 februari 2023
10:00 tot 11:00
Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

We vieren onze diensten zoals we dit voor de pandemie gewend waren, echter met een aanpassing:

  • het vak aan de zijde van de Tulpstraat zal een 1,5 meter vak zijn (dat wil zeggen dat er hier nadrukkelijk 1,5 meter afstand gehouden moet worden). De personen die in dit vak plaatsnemen kunnen na afloop van de dienst het gebouw verlaten via de Tulpstraat.

We blijven nog steeds een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Mocht u klachten hebben? Volg dan de dienst vanuit huis. Laten we als gemeente blijvend aandacht houden voor degenen die door corona geraakt worden. Laten we ook voor hen bidden.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

U kunt meekijken en luisteren via kerkdienstgemist - VEGGoes. 

Graag willen we de collecte voor onze gemeente onder uw aandacht brengen. We hebben één collecte per week. Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd maar bij de uitgang is een collectezak waar u uw giften in kunt doen en u kunt geven met GIVT of via de bank.

Deze keer is de collecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije.

Bestemming

Bankrekeningnummer

Diaconie

NL 17 RABO 0380 5355 99

Kerk en Dienst

NL 41 RABO 0380 5213 93 

Bouwfonds

NL 76 RABO 0166 3532 99 


Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie