Avonddienst ds. P.A. Broere mmv koor en combo Nova Musica

3 december 2023
18:30 tot 19:30

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagavond de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

3 december 2023
18:30 tot 19:30
Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagavond de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

We vieren onze diensten zoals we dit voor de pandemie gewend waren, maar blijven nog steeds een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Mocht u klachten hebben? Volg dan de dienst vanuit huis.

U kunt meekijken en luisteren via kerkdienstgemist - VEGGoes. 

Graag willen we de collecte voor onze gemeente onder uw aandacht brengen. We hebben één collecte per week. Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd maar bij de uitgang is een collectezak waar u uw giften in kunt doen en u kunt geven met GIVT of via de bank.

Deze keer is de collecte bestemd voor Mercy Ships

Bestemming

Bankrekeningnummer

Diaconie

NL 17 RABO 0380 5355 99

Kerk en Dienst

NL 41 RABO 0380 5213 93 

Bouwfonds

NL 76 RABO 0166 3532 99 


Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website locatie