Bethel-uur

16 februari 2020
18:30 tot 19:30

Wanneer u eens bij ons wilt komen kijken bent u van harte welkom in één van onze diensten, elke zondag om 10:00 uur.

16 februari 2020
18:30 tot 19:30
Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website

Wanneer u eens bij ons wilt komen kijken bent u van harte welkom in één van onze diensten, elke zondag om 10:00 uur.

De bedoeling van dit Bethel-uur is om met elkaar te zingen, te bidden en te luisteren wat Gods Woord ons wil zeggen. Wij hopen samen met u een fijn, warm en inspirerend uur te mogen hebben. Gastspreker is broeder T. Schakel uit Yerseke.Thema van dit Bethel-uur is “Ziende op Jezus” n.a.v. Hebreeën 12:1-2.Om de kosten te dekken zal er één collecte t.b.v. Kerk en.Dienst worden gehouden..Na afloop willen we graag met u en de gastsprekeronder onder het genot van een kopje koffie/thee dit Bethel-uur afsluiten. KOMT ALLEN en neem gerust een gast mee, want EEN IEDER is meer dan welkom in Gods Huis


Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website