Br. L. Openneer

5 juli 2020
10:00 tot 11:00

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

5 juli 2020
10:00 tot 11:00
Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website

In de eerste plaats willen wij u van harte uitnodigen om op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen om samen te kunnen zijn, samen te bidden en samen God te loven.

Wanneer u eens bij ons wilt komen kijken bent u van harte welkom in één van onze diensten, elke zondag om 10:00 uur.

Om bij onze kerkdienst aanwezig te kunnen zijn, dient u zich vanaf 1 juli 2020 vooraf aan te melden via aanmeldendienst@veggoes.nl. We zijn echter gebonden aan een maximum aantal bezoekers. Het kan daardoor voorkomen dat u op een wachtlijst terecht komt. U krijgt hierover via e-mail bericht. Wanneer er afmeldingen komen, kunnen onze vaste bezoekers dit lezen in het BethelNieuws of ze de dienst toch nog kunt bijwonen. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich vanaf donderdag voorafgaand aan de zondagse dienst aanmelden via aanmeldendienst@veggoes.nl. Ook bestaat de mogelijkheid dat u op de wachtlijst voor de week daarop wordt geplaatst. Tijdens onze diensten houden we ons aan een gebruiksplan. Voordat u onze kerkdienst bezoekt vragen wij u om kennis te nemen van de inhoud. U vindt dit op de website onder Gasten -> Kerkdiensten. Ook wanneer u liever onze kerkdienst via internet bezoekt, bent u van harte welkom. U kunt meeluisteren via kerkdienstgemist - VEGGoes

Graag willen we de collectes voor onze gemeente onder uw aandacht brengen. U kunt geven met GIVT of via de bank. 

Bestemming Bankrekeningnummer
Diaconie NL 17 RABO 0380 5355 99
Kerk en Dienst NL 41 RABO 0380 5213 93 
Bouwfonds NL 76 RABO 0166 3532 99 

Locatie
Bethelkerk
Tulpstraat 2
Goes
Website